Комплекс Фамилия 4 - Разпределения и цени

Филтър:
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 1
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 2
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 3
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 4
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 5
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 6
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 7
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 8
 •  
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 9
 •  
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 10
 •  
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 11
 •  
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 12
 •  
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 13
 •  
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 14
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 15
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 16
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 17
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 18
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 19
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 20
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 21
 •  
 • 8000
 • виж »
 • Първи
 • Апартамент 1
 • 55.63
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 1
 • 24.51
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 2
 • 21.59
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 3
 • 25.63
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 4
 • 23.51
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 5
 • 23.67
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 6
 • 35.15
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 7
 • 31.15
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 8
 • 30.59
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 9
 • 29.98
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 10
 • 29.98
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 11
 • 30.59
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 12
 • 33.94
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 13
 • 28.76
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 2
 • 73.35
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 3
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 4
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 5
 • 104.27
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 6
 • 68.14
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 7
 • 66.33
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 8
 • 70.51
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 9
 • 73.35
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 10
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 11
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 12
 • 104.27
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 13
 • 68.14
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 14
 • 149.80
 • 115 900
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 15
 • 73.35
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 16
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 17
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 18
 • 104.27
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 19
 • 68.14
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 20
 • 149.80
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 21
 • 73.35
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 22
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 23
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 24
 • 104.27
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 25
 • 68.14
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 26
 • 149.80
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 27
 • 73.35
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 28
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 29
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 30
 • 104.27
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 31
 • 68.14
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 32
 • 149.80
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 33
 • 73.35
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 34
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 35
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 36
 • 104.27
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 37
 • 68.14
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 38
 • 149.80
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 39
 • 73.35
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 40
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 41
 • 121.34
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 42
 • 89.83
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 43
 • 145.91
 • 109 900
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 44
 • 99.31
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 45
 • 73.58
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 46
 • 73.84
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 47
 • 112.77
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 48
 • 99.88
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 49
 • 124.25
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 50
 • 72.88
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 51
 • 149.52
 • продаден
 • виж »