Комплекс Фамилия Нова 1 - Разпределения и цени

Филтър:
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 1
 • 13.16
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 2
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 3
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 4
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 5
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 6
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 7
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 8
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 9
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 10
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 11
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 12
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 13
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 14
 • 17.70
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 15
 • 13.06
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 16
 • 13.06
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 17
 • 17.95
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 18
 • 17.95
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 11
 • 20.10
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 12
 • 19.80
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 13
 • 27.16
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 14
 • 20.20
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 15
 • 18.00
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 16
 • 22.03
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 17
 • 20.90
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 18
 • 28.50
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 19
 • 22.70
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 20
 • 26.40
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Ателие 1
 • 113.87
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 1
 • 23.53
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 2
 • 21.50
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 3
 • 26.22
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 4
 • 25.02
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 5
 • 22.64
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 6
 • 23.96
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 7
 • 22.87
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 8
 • 33.24
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 9
 • 27.47
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 10
 • 28.57
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 1
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 2
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 3
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 4
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 5
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 6
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 7
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 8
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 9
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 10
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 11
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 12
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 13
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 14
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 15
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 16
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 17
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 18
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 19
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 20
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 21
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 22
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 23
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 24
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 25
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 26
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 27
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 28
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 29
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 30
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 31
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 32
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 33
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 34
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 35
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 36
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 37
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 38
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 39
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 40
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 41
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 42
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 43
 • 67.62
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 44
 • 96.91
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 45
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 46
 • 63.87
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 47
 • 86.52
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 48
 • 70.68
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 49
 • 113.15
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 50
 • 63.67
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 51
 • 107.72
 • продаден
 • виж »
Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика за поверителност. close