Комплекс Фамилия Нова 2 - Разпределения и цени

Филтър:
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 1
 • 13.16
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 2
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 3
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 4
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 5
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 6
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 7
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 8
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 9
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 10
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 11
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 12
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 13
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 14
 • 17.70
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 15
 • 13.06
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 16
 • 13.06
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 17
 • 21.29
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 18
 • 21.29
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 19
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 20
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 21
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 22
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 23
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 24
 • 13.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 25
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 26
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 27
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 28
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 29
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 30
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 31
 • 13.19
 • 8 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 11
 • 20.20
 • 16 500
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 12
 • 22.00
 • 16 500
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 13
 • 27.20
 • 18 500
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 14
 • 20.20
 • 16 500
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 15
 • 18.00
 • 16 500
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 16
 • 24.30
 • 17 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 17
 • 23.50
 • 17 000
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 18
 • 32.70
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 19
 • 27.20
 • 18 500
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 20
 • 31.61
 • 19 000
 • виж »
 • Първи
 • Ателие 1
 • 113.90
 • 112 200
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 1
 • 24.87
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 2
 • 22.61
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 3
 • 26.23
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 4
 • 24.98
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 5
 • 22.68
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 6
 • 25.89
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 7
 • 24.64
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 8
 • 36.04
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 9
 • 30.30
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 10
 • 31.57
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 1
 • 67.64
 • 61 000
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 2
 • 96.94
 • 87 700
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 3
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 4
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 5
 • 86.54
 • 81 500
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 6
 • 70.70
 • 65 200
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 7
 • 67.64
 • 62 000
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 8
 • 96.94
 • 88 700
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 9
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 10
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 11
 • 86.54
 • 82 500
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 12
 • 70.70
 • 66 200
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 13
 • 67.64
 • 62 000
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 14
 • 96.94
 • 88 700
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 15
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 16
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 17
 • 86.54
 • 82 500
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 18
 • 70.70
 • 66 200
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 19
 • 67.64
 • 62 000
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 20
 • 96.94
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 21
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 22
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 23
 • 86.54
 • 82 500
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 24
 • 70.70
 • 66 200
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 25
 • 67.64
 • 62 000
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 26
 • 96.94
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 27
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 28
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 29
 • 86.54
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 30
 • 70.70
 • 66 200
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 31
 • 67.64
 • 62 000
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 32
 • 96.94
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 33
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 34
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 35
 • 86.54
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 36
 • 70.70
 • 66 200
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 37
 • 67.64
 • 62 000
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 38
 • 96.94
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 39
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 40
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 41
 • 86.54
 • 82 500
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 42
 • 70.70
 • 66 200
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 43
 • 67.64
 • 62 000
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 44
 • 96.94
 • 88 700
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 45
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 46
 • 63.89
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 47
 • 86.54
 • 82 500
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 48
 • 70.70
 • 66 200
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 49
 • 113.18
 • 71 300
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 50
 • 63.69
 • 62 000
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 51
 • 107.75
 • 69 000
 • виж »
Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика за поверителност. close